Şpatlewka zawody


  • 01 January 2016
  • 01 January 2018
  • 25,000,000.00
Taslama barada

Aşgabat şäheriniň 2127-nji (Garry Kuliýew) köçesiniň ugrunda gurulyp ulanylmaga berilen Türkmenistanyň Telekeçiler we senagatçylar birleşmesiniň agzalarynyň edara we söwda maksatly birnäçesiniň binalarynda “Schindler 3300 AP” we “Schindler 5500 AP” liftleri gurnaldy.

  • Potratçy

    NEDIR GALA