Altyn Zamana


  • 01 January 2016
  • 01 January 2018
Taslama barada

Aşgabat şäheriniň 2127-nji (Garry Kuliýew) köçesiniň ugrunda gurulyp ulanylmaga berilen Türkmenistanyň Telekeçiler we senagatçylar birleşmesiniň agzalarynyň edara we söwda maksatly birnäçesiniň binalarynda “Schindler 3300 AP” we “Schindler 5500 AP” liftleri gurnaldy.

  • Potratçy

    Aşgabat şäheriniň A. Noway köçesiniň ugrunda ýerleşýän “Altyn Zaman” söwda we dynç alyş merkezinde we Aşgabat şäheriniň Ankara köçesiniň ugrunda ýerleşýän “Hyzmat ediş öýi” binalarynda “Schindler 3300 AP” liftleri we “Schindler 9300 AE” eskalatorlary gurnaldy.