Biziň Hyzmatlarymyz

Gurluşyk

Biz siziň ýaşaýyşyňyz üçin ýokary hilli we berk köprüler, ofis binlary, ýaşaýyş jaýlary, zawodlar we awto duralgalar gurýarys.

Schindler Liftleri

Schindler dünýäde KONE we OTIS ýaly belli üç lift we eskalator öndürijilerinden biri bolup durýar.

Pomidor önümçiligi

Biziň kärhanamyz indiki ýylda GDR ýurtlaryna pomidor we hyýary eksport etmäni meýilleýär.

Gurluşyk Harytlary Önümçiligi

Gurluşyk harytlarynyň önümçiligi Türkmenistanyň öňde gelýän maýa goýum pudaklaryndan biri bolup durýar. Essan guluşykda daşary ýurt önümleriniň ýerini tutup biljek gurluşyk harytlarynyň talaby beýik bolup durýar.

Polipropilen Haltalarynyň Önümçiligi

Polipropilen haltlary we beýleki önümler ýöriteleşdirien tehnologýalar arkaly öndürilýär. Poliproplinen granulalaryny işlemek arkaly önümçilik bolýär.

Agyr Tehnikanyňyň Arendasy

Gurluşyk agyr tehnikalaryny satyn almakdan olary arenda almak has amatly. Gurluşyk ýerlerine, sürüji we operator tapmak, äkitme we ideg işlerini bize goýuň.